Main pagePurvit, V.E.
РУ| EN +

Purvit, V.E.

PURVIT (PURVITIS), VILHELM-KARL (VILHELMS KARLIS) EGOROVICH (YURGISOVICH) (1872 – 1945)
Other Sites
 
  Libraries, Archives  & Museums
  Auctions & Galleries
  Information & Information
  Bibliography
   
  • 1.Korowine Const., Kalmykoff Johann, Ryloff Arkadius, Purwit Wilhelm, Kustodieff Boris, Wrubel Michael, Golowine, Maison Mamontoff, Somoff Const., Roehrich Nicolas, Nesteroff, Pasternak Leonid, Aubert Arthur / Russische Künstler (p.282930) // Katalog der XII. Kunstausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession. [Wien, druck von Adolf Holzhausen, preis 60 heller, 1901], pp. 28-30 (Photo of the Russian Room at the Vienna Secessionists’ Exhibition from «The Studio». Vol.25. London, 1902, p.135)
  • 2.Peter Altenberg. [Über die Künstler, p.31, 32, 33, 34, 39, 40: Bruno Liljefors, Eugene Jansson, G.A. Fjaestad, Albert Baertson, Boris Kustodieff, Somoff, Christian Krogh, A. Gallén, Helmi Biese, Eero Jaernefelt, Jan Toorop] // Ver Sacrum. Mittheilungen der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs. XII Ausstellung. Katalog. Heft 2. Wien, 15 Januar 1902 (Umschlag, Ill.: Wilhelm Purwit. Märzabend (p.30); Const. Korowine. Fries (p.32); Const. Korowine. Fries (p.33); Arkadius Ryloff. Am Ufer des Flusses Bystriza (p.37); G.A. Fjaestad. Mondschein in Frühwinter (p.38); Const. Korowine. Fries (p.39); Rud. Jettmar. [Zeichnungen, p.40]; Wilhelm Purwit. Märztag (p.44))
  • 3.A Russian Painter W. Pourwit. By Mary Illyne (pp.285286287288289290) // The Studio. Vol.33. London, 1905 (Ill.: Bruno Liljefors. Eagle and Hare (p.56))
  • 4.G. Loukomsky, Louis Réau (préface). Artistes de l’Académie Impériale des Beaux-arts de Petrograd. [Catalogue]. Galeries Magellan, 9. Rue Magellan. Paris, 1921 (couverture)
  • 5.Vilhelms Purvīts. Mākslinieka 12 ainavu krāsaino reprodukciju krājums. Ievadu sarskstījis Jānis Siliņš. Rīgā, Izglītības un kultūras Lietu Ģenerāldirekcijas Apgāds, 6 000 eks., 1943 [Вильгельм Пурвит. 12 пейзажей, воспроизведённые в цвете. Введение: Янис Силиньш. [Альбом]. Рига, Издательство Главного управления образования и культуры, 6 000 экз., 1943] (Vākstitle) (Ilustrācijas: MartsJūraSiguldaMarta dienaRudens pie LielupesPavasara saulēZiedošā plavaDaugavas krastiVakarsRudenīgie laukiPavasara ūdeniPilsētas nomale)
  • 6.Vilhelma Purvisa izstades catalogs. Riga, 1953
  • 7.O. Saldavs. Vilhelms Purvitis. Riga, 1958
  • 8.T. Kačalova. Vilhelms Purvītis. Riga, Liesma, 1971 (Bookjacketcover)
  • 9.H. Vitols. Flood-time in March. Vesterosa, 1975
  • 10.J. Silins. Latvian Art in 1800 – 1914. Vol.II. Stockholm, 1988
  • 11.I. Burane. Latvian Academy of Arts. Riga, 1989
  • 12.P. Savickis. Vilhelms Purvītis [Album]. Rīgā, Liesma, 1989 (Cover)
  • 13.Art and Architecture. Biographies. Vol.II. Riga, 1996, p.202 – 203
  • 14.Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 – 1980s. London, Izomar Limited, 1998
  • 15.E. Kļaviņš. Vilhelms Purvītis. Riga, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Alfor, Latvijas mākslas klasika (sērija), 2014 (Vāks)
  AUTHORS