Russian and Soviet Fine Art Gallery of the XX Century
РУ EN +
Platunov, M.G.
PLATUNOV, MIKHAIL GEORGIEVICH (1887  1972)

Works

The 1st half of XXth. cent. Oil on canvas. 40 x 62 cm.

Other Sites

Museums, Libraries & Archives
1
М.Г. Платунов. Пристань зимой. 1919. Х.м., 65 х 81 см. Экспертное заключение О.Н. Мусаковой (ГРМ) / Декабрь 2010, каталог // Арткапитал (Киев), галерея // www.ak-artkapital.ua 
2
М.Г. Платунов // www.leningradart.com 
3
М.Г. Платунов // www.vshustrov.com

Bibliography

1
Mikhail Platunov. Leningrad during The Great Patriotic War. Postcards of 1942 – 1943 years // www.nlr.ru  
2
Bown, M.C. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters : 1900–1980s. – London : Izomar Limited, [1998]. – Bookjacket: Back: Ruslan A. Kobozev. Inthe Factory Canteen (detail) (1950s); Front: Georgi I. Rublev. A Factory PartyMeeting (detail) (1932); cover; frontispiece: Aleksandr M. Gerasimov. Portrait of the Artist’sWife (1929); title.  
3
В.Б. Загорский (общ. ред.). Почтовые карточки СССР 1938 – 1953. Справочник цен. Вып.1. СПб., Стандарт-Коллекция, 1 000 экз., 2006 (V. Zagorsky (editor). Postcards of the USSR 1938 – 1953. Price digest. Saint Petersburg, Standart-Collection, 2006) 
4
Wystawa grafiki, akwarel i rysunków artyst?w Zwi?zku Radzieckiego. Lipiec 1946. Warszawa, Muzeum Narodowe; Drukarnia W?adys?awy Brasse. Warszawa, Miedziana, 8. B-08702; 1946 [Выставка графики, акварели и рисунка советских художников. Варшава, Народный Музей, 1946] (Ok?adka (Gra?yna), ok?adka (do utworow Mickiewicza): G. Eczeistow; przed tytu?em: A. Krawczenko. Kreml; tytu?; Ilustr.: G. Eczeistow. WinietaWinietaIlustr. do Mickiewicza; A. Gonczarow. Winieta; F. Konstantynow. Mcyri (ok?adka do poematu M. Lermontowa). Zbrodnia i kara (ilustr. do powiesci Dostojewskiego); Z. Kirpiczew. Oswobodzenie Wiednia; A. Krawczenko. Wij (ilustr. do powiesci M. Gogola); Kukryniksy. Martwe dusze (ilustr. do powiesci M. Gogola); W. Kibrik. Zaczarowana dusza (ilustr. do powiesci R. Rollanda))
Having found a mistake, select it and press Ctrl + Enter . Thanks.

AUTHORS