Russian and Soviet Fine Art Gallery of the XX Century
РУ EN +
Mochalov, S.M.
MOCHALOV, SERGEY MIKHAILOVICH (1902  1957)

Works

1919. Woodcut. 22 x 17 (27.5 x 22.5) cm. Printed after painter's plate in 1966
1936. Woodcut. 18.5 x 12.5 (27.5 x 22.5) cm. Printed after painter's plate in 1966

Other Sites

Bibliography

1
Catalogue du Salon International du Livre d'Art, Sections Étrangères. Petit Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris, 20 mai – 15 août 1931. Préface d'André Suarès, présentation de Clément-Janin. Paris, 5 000 exemplaires, 1931 
2
Sergey Mochalov. Postcards. USSR, 1940s – 1970s  
3
В.Б. Загорский (общ. ред.). Почтовые карточки СССР 1938 – 1953. Справочник цен. Вып.1. СПб., Стандарт-Коллекция, 1 000 экз., 2006 (V. Zagorsky (editor). Postcards of the USSR 1938 – 1953. Price digest. Saint Petersburg, Standart-Collection, 2006) 
4
Wystawa grafiki, akwarel i rysunków artyst?w Zwi?zku Radzieckiego. Lipiec 1946. Warszawa, Muzeum Narodowe; Drukarnia W?adys?awy Brasse. Warszawa, Miedziana, 8. B-08702; 1946 [Выставка графики, акварели и рисунка советских художников. Варшава, Народный Музей, 1946] (Ok?adka (Gra?yna), ok?adka (do utworow Mickiewicza): G. Eczeistow; przed tytu?em: A. Krawczenko. Kreml; tytu?; Ilustr.: G. Eczeistow. WinietaWinietaIlustr. do Mickiewicza; A. Gonczarow. Winieta; F. Konstantynow. Mcyri (ok?adka do poematu M. Lermontowa). Zbrodnia i kara (ilustr. do powiesci Dostojewskiego); Z. Kirpiczew. Oswobodzenie Wiednia; A. Krawczenko. Wij (ilustr. do powiesci M. Gogola); Kukryniksy. Martwe dusze (ilustr. do powiesci M. Gogola); W. Kibrik. Zaczarowana dusza (ilustr. do powiesci R. Rollanda))
Having found a mistake, select it and press Ctrl + Enter . Thanks.

AUTHORS