Russian and Soviet Fine Art Gallery of the XX Century
РУ EN +
Astapov, I.S.
ASTAPOV, IVAN STEPANOVICH (1905  1982)

Works

1946. Autolithograph. 27.5 х 38 (31 х 43.8) cm.

Other Sites

Bibliography

1
Астапов И.С. №№ 1 – 4 // 5 выставка произведений ленинградских художников. Живопись, скульптура, графика. [Каталог. Л.], ЛССХ; Типо-лаб. ЛПТ, В.О., 5-я линия, 28; тираж 600, 1940, с.11 
2
В.Б. Загорский (общ. ред.). Почтовые карточки СССР 1938 – 1953. Справочник цен. Вып.1. СПб., Стандарт-Коллекция, 2006 (V. Zagorsky (editor). Postcards of the USSR 1938 – 1953. Price digest. Saint Petersburg, Standart-Collection, 2006) 
3
Wystawa grafiki, akwarel i rysunków artyst?w Zwi?zku Radzieckiego. Lipiec 1946. Warszawa, Muzeum Narodowe; Drukarnia W?adys?awy Brasse. Warszawa, Miedziana, 8. B-08702; 1946 [Выставка графики, акварели и рисунка советских художников. Варшава, Народный Музей, 1946] (Ok?adka (Gra?yna), ok?adka (do utworow Mickiewicza): G. Eczeistow; przed tytu?em: A. Krawczenko. Kreml; tytu?; Ilustr.: G. Eczeistow. WinietaWinietaIlustr. do Mickiewicza; A. Gonczarow. Winieta; F. Konstantynow. Mcyri (ok?adka do poematu M. Lermontowa). Zbrodnia i kara (ilustr. do powiesci Dostojewskiego); Z. Kirpiczew. Oswobodzenie Wiednia; A. Krawczenko. Wij (ilustr. do powiesci M. Gogola); Kukryniksy. Martwe dusze (ilustr. do powiesci M. Gogola); W. Kibrik. Zaczarowana dusza (ilustr. do powiesci R. Rollanda))
Having found a mistake, select it and press Ctrl + Enter . Thanks.

AUTHORS