Russian and Soviet Fine Art Gallery of the XX Century
РУ EN +
Kibrik, E.A.
KIBRIK, EVGENY ADOLFOVICH (1906 - 1978)

Works

1939. Autolithograph, 15 х 12 (36 х 25.8) сm.
1935. Сolored pencils on paper, 19.2 х 29.4 сm.
 

Other Sites

Bibliography

1
К.С. Володина. Графика Е.А. Кибрика // Ежегодник Института истории искусств. 1952. Живопись, архитектура. М., Академия наук СССР, 1952, с.91 – 122 
2
Wystawa grafiki, akwarel i rysunków artyst?w Zwi?zku Radzieckiego. Lipiec 1946. Warszawa, Muzeum Narodowe; Drukarnia W?adys?awy Brasse. Warszawa, Miedziana, 8. B-08702; 1946 [Выставка графики, акварели и рисунка советских художников. Варшава, Народный Музей, 1946] (Ok?adka (Gra?yna), ok?adka (do utworow Mickiewicza): G. Eczeistow; przed tytu?em: A. Krawczenko. Kreml; tytu?; Ilustr.: G. Eczeistow. WinietaWinietaIlustr. do Mickiewicza; A. Gonczarow. Winieta; F. Konstantynow. Mcyri (ok?adka do poematu M. Lermontowa). Zbrodnia i kara (ilustr. do powiesci Dostojewskiego); Z. Kirpiczew. Oswobodzenie Wiednia; A. Krawczenko. Wij (ilustr. do powiesci M. Gogola); Kukryniksy. Martwe dusze (ilustr. do powiesci M. Gogola); W. Kibrik. Zaczarowana dusza (ilustr. do powiesci R. Rollanda))
Having found a mistake, select it and press Ctrl + Enter . Thanks.

AUTHORS