Russian and Soviet Fine Art Gallery of the XX Century
РУ EN +
Portraits of Maxim Gorky. Moscow-Leningrad, Izogiz, 1932 (Cover by Yepifanov)

3. G. Vereysky
4. V. Andreev
5. Yuri Annenkov
6. V. Firsov, M. Kirnarsky
7. V. Khodasevich
8. I. Rakitskiy
Having found a mistake, select it and press Ctrl + Enter . Thanks.

AUTHORS