Russian and Soviet Fine Art Gallery of the XX Century
РУ EN +
Nivinski, I.I.
NIVINSKI (Nivinsky), IGNATI IGNATEVICH (Dec 30, 1880 (Jan 11, 1881) - 1933)

Works

По Вашему запросу ничего не найдено.

Other Sites

Bibliography

1
Christian Brinton (foreword),  P. Novitsky (introduction). Exhibition of contemporary art of Soviet Russia: painting, graphic, sculpture. Grand Central Palace, New York, February, 1929. [New York], Amtorg Trading Corporation, 1929 
2
I.I. Niwinski // Russische Graphik des 20. Jahrhunderts. 100 Bildtafeln. Insel-Verlag. Leipzig, 1970 
3
Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 – 1980s. London, Izomar Limited, 1998 
4
Burini, S. La partecipazione degli artisti russi e sovietici all’Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia dal 1895 al 1945. [2010] 
5
Wystawa grafiki, akwarel i rysunków artyst?w Zwi?zku Radzieckiego. Lipiec 1946. Warszawa, Muzeum Narodowe; Drukarnia W?adys?awy Brasse. Warszawa, Miedziana, 8. B-08702; 1946 [Выставка графики, акварели и рисунка советских художников. Варшава, Народный Музей, 1946] (Ok?adka (Gra?yna), ok?adka (do utworow Mickiewicza): G. Eczeistow; przed tytu?em: A. Krawczenko. Kreml; tytu?; Ilustr.: G. Eczeistow. WinietaWinietaIlustr. do Mickiewicza; A. Gonczarow. Winieta; F. Konstantynow. Mcyri (ok?adka do poematu M. Lermontowa). Zbrodnia i kara (ilustr. do powiesci Dostojewskiego); Z. Kirpiczew. Oswobodzenie Wiednia; A. Krawczenko. Wij (ilustr. do powiesci M. Gogola); Kukryniksy. Martwe dusze (ilustr. do powiesci M. Gogola); W. Kibrik. Zaczarowana dusza (ilustr. do powiesci R. Rollanda)) 
6
Grafiek en Boekkunst uit de Sovjet-Unie. Tentoonstelling Stedelijk Museum. Amsterdam, 21.4 – 13.5.[19]29. [Amsterdam], Genootschap Nederland Nieuwrusland (Boekomslag, Ill.: A. Dejneka. Uit «Eerste Mei», kinderboek; Demonstratie; Ssolowejtschik. Uit het album «Revolutiejaren»; J. Pimenoff. Teekening; W. Lebedew. Uit «Ijswafels», kinderboek)
Having found a mistake, select it and press Ctrl + Enter . Thanks.

AUTHORS